Политика за поверителност

Политика за поверителност

Политика за поверителност за клиенти и Политика за сигурност за подаване на информация за картите

Rossi’s Pure се ангажира да защитава поверителността на посетителите и регистрираните членове на нашия сайт. Тази Политика за поверителност очертава информацията, която Rossi’s Pure може да събира и как използваме тази информация, за да обслужваме нашите посетители и членове, докато използваме нашия Сайт.

Чрез ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАШИЯ УЕБСАЙТ, НАШИТЕ ПРОДУКТИ И НАШИТЕ УСЛУГИ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С УСЛОВИЯТА НА ТАЗИ ПОЛИТИКА ЗА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ.

Моля, прегледайте внимателно следната политика и ако имате въпроси по нея, моля, свържете се с нас на (+359888829845) или (info@rossispure.com).

Rossi's Pure извършва дейностите си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Тази страница за поверителност има за цел да ви предостави подробна информация за видовете лични данни, които нашата компания използва, как обработваме тези данни и вашите права по отношение на вашите лични данни, наред с друга подходяща информация.

Информация за администратора на данни:

Юридическо име: Сара Русана Консулт Груп ЕООД
UIN / BULSTAT: 205240551
Седалище и седалище: ул. "Веслец" 22б, София 1000, България
Телефон: + 359 882 955551
Електронна поща: info@rossispure.com
Уебсайт: www.rossispure.com

Информация за надзорния орган:

Юридическо име: Комисия за защита на личните данни
Седалище и седалище: София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров 2
Адрес за кореспонденция: София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров 2
Телефон: 02/91-53-555
Електронна поща: kzld@cpdp.bg
Уебсайт: https://www.cpdp.bg/

Основата за събиране, обработка и съхранение на лични данни

Rossi’s Pure, която действа като администратор на данни, събира и обработва вашите лични данни съгласно чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679. При събирането на личните ви данни получихме изрично съгласие от вас да ги използваме и обработваме при изпълнение на задълженията ни по договор с вас. Обработката на вашите лични данни е необходима, за да се съобразим със законово задължение, с което сме обвързани.

Освен това обработката на тези данни е необходима за отстояване на законните интереси, преследвани от Rossi’s Pure или от трета страна.

Какви лични данни събира, обработва и съхранява Rossi’s Pure?

Личните данни, които предоставяте на Rossi’s Pure, ще бъдат използвани при следните операции за следните цели:

а) Регистрация в онлайн магазина на Rossi’s Pure и изпълнение на поръчка от разстояние.

Целта на тази операция е да се създаде профил или акаунт за използване на сайта
и онлайн магазина, за закупуване на продукти, продавани в магазина, за предоставяне на
данни за контакт и за доставка на поръчки.

б) Изпращане на бюлетини.

Тази операция има за цел да изпраща имейли със специални оферти, бюлетини, предложения,
промоции, новини и нови функционалности за клиентите и промоционални кодове за потребители, които
са посочили, че желаят да се абонират за такива съобщения.

в) Упражняване на правото на връщане или оттегляне.

Целта на тази операция е да улесни процеса на упражняване на правото ни на връщане
или оттегляне на закупените продукти.

Rossi’s Pure събира лични данни от лицето, за което се отнасят данните.

Rossi’s Pure не изпълнява автоматизирани функции за вземане на решения, когато се касае за лични данни.

Конкретни данни, които събираме

Rossi’s Pure обработва следните категории лични данни за следните цели и въз основа на следните правни основания:

1. Вашите индивидуални данни (имейл, име и т.н.)

Ние събираме тези данни с цел:
    а) свързване с вас и изпращане на информация,
    б) вашата регистрация в онлайн магазина и
    в) изпращане на бюлетини и имейли за специални оферти, промоции и др.

Ние обработваме вашите данни въз основа на сключения договор, съгласно чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR. Когато става въпрос за изпращане на актуализации по електронна поща и бюлетини, вашите лични данни се обработват с вашето изрично съгласие, съгласно чл. 6, ал. 1, б. (а) GDPR.

2. Вашите данни за доставка (имена, телефон, адрес и др.)

Ние събираме вашите лични данни, необходими за изпълнение на задълженията ни по договор за доставка на продуктите, които сте закупили от нашия сайт.

Ние обработваме тези данни за доставка въз основа на сключения ни договор, съгласно чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

3. Информация от вашите профили в социалните медии, които са обществено достъпни (Facebook, Twitter, Google+ и др.)

Ние събираме тези данни с цел поддържане на връзка с вас и за изпращане на информация до вас. Също така събираме тези данни с цел регистрация на клиент в нашия онлайн магазин.

Ние обработваме тези данни въз основа на сключения договор съгласно чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

Видове данни, които не събираме

Rossi’s Pure не събира, използва, обработва и съхранява лични данни, които се отнасят до:

 • разкриване на расов или етнически произход;
 • разкриване на политически мнения, религиозни или философски убеждения или членство в синдикати;
 • генетични данни и биометрични данни, които биха ни позволили да идентифицираме еднозначно физическо лице;
 • данни, отнасящи се до здравето на човек; и
 • данни, отнасящи се до сексуалния живот или сексуалната ориентация на човек.

 

Освен това Rossi’s Pure се грижи за безопасността или непълнолетните. По този начин компанията не събира съзнателно и не обработва данни, отнасящи се до лица под 16-годишна възраст, без съгласието на техните родители. И като такива, деца под 16 години нямат право да създават акаунт или да използват услугата, предоставена чрез сайта.

В случай, че открием, че сме събрали лични данни от дете под 16 години, тези данни ще бъдат изтрити незабавно.

Какви са нашите цели и принципи при събирането, обработката и съхраняването на лични данни?

Rossi’s Pure събира и обработва лични данни, които вие, като наш клиент, ни предоставихте във връзка с вашето използване на нашия сайт и онлайн магазин, с цел изпълнение на нашия договор с вас. Ние събираме вашите данни за:

а) регистрация в RossisPure.com чрез създаване на потребителски акаунт и осигуряване на пълната функционалност на акаунта;
б) индивидуализация на договаряща страна;
в) статистически цели;
г) счетоводни цели;
д) защита на информационната сигурност;
е) изпращане на актуализации на бюлетини и имейли и известия със съгласие; и
ж) оптимизиране на предоставяната услуга.

Rossi’s Pure също се придържа към следните принципи при обработката на личните ви данни:

 • законност и справедливост;
 • точност;
 • прозрачност;
 • минимизиране на данни;
 • интегритет;
 • поверителност;
 • ограничение на съхранението; и
 • ограничение на целта на обработването на лични данни.

 

Rossi’s Pure има право да обработва и съхранява лични данни с цел защита на нашите интереси, тъй като те са свързани с изпълнението на задълженията ни към държавните и общинските органи, както и съгласно приложимите разпоредби и законодателство.

Колко дълго съхраняваме лични данни?

Rossi’s Pure съхранява личните ви данни, докато поддържате профил или потребителски акаунт в нашия сайт или онлайн магазин. След този период ще положим всички разумни усилия незабавно да изтрием или анонимизираме всички ваши данни.

Rossi’s Pure съхранява вашите лични данни по отношение на онлайн покупки или поръчки за пет (5) години с цел защита на нашите законни интереси при евентуални административни спорове или съдебни дела, свързани с нашия онлайн магазин и нашите бизнес операции. Счетоводните документи се съхраняват в рамките на този законов срок.

Rossi’s Pure ще ви информира в случай, че срокът за съхранение на личните ви данни трябва да бъде удължен, тъй като се отнася до нашите или вашите законни интереси.

Rossi’s Pure съхранява вашите лични данни в съответствие с приложимото законодателство и законовият срок за съхранението на такива данни може да надвишава периода на поддържане на вашия профил в онлайн магазина за изпълнение на поръчката.

Предаване на лични данни за обработка

Rossi’s Pure има право по свое усмотрение да предава всички или част от вашите лични данни на обработващ данни, за да обработи тази информация, при спазване на изискванията ни на Регламент (ЕС) 2016/679. Считате се за информирани за това и за публично достъпния списък на процесорите, които Rossi’s Pure използва чрез това известие за поверителност.

Rossi’s Pure може също така да предава всички или част от личните ви данни на трети държави или международни организации