КЕТОГЕННА ДИЕТА ПРИ ЕПИЛЕПСИЯ

НЕ ПРИЛАГАЙТЕ САМИ! КЕТОГЕННАТА ДИЕТА ИМА СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ В НАЧАЛОТО И Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА СТЕ ХОСПИТАЛИЗИРАНИ И ПОД ЛЕКАРСКО НАБЛЮДЕНИЕ!