Сертификат: Шоколад Класик

Полиолите са 99% от стойността на въглехидратите и трябва да се извадят от общите въглехидрати.

Подобни продукти